And God created the women with hair! Ve Tanrı kadını saçlı yarattı!